News

ทาสหมา-แมว เฮ !! ก.เกษตรฯ เปิดวาร์ป ขึ้นทะเบียนรอบแรกให้ฟรี

14/10/2018

ทาสหมา- แมว เฮ !! เกษตรฯ เปิดวาร์ป ขึ้นทะเบียนรอบแรกให้ฟรีไปเลย จ่อไม่เก็บค่าธรรมเนียม ย้ำกม.ทะเบียน หมา -แมว ไม่ใช้ทันที วอนปชช.อย่าตกใจ ระบุนายกฯไม่ให้เป็นภาระประชาชน 

14 ต.ค.61 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการถเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดใจในรายการ”ข่าวจริงประเทศไทย” สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ว่าประชาชนอย่าตกใจ ในการกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน สุนัข- แมว ในพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ (พ.ศ…) โดยยืนยันว่ายังไม่ใช้ทันที และหากบังคับใช้จะต้องออกเป็นกฏกระทรวงในเรื่องรายละเอียดต่างๆเท่าที่ตนหารือกับเจ้าหน้าที่จะแบ่งการขึ้นทะเบียน 3 กลุ่ม คือประชาชนทั่วไป จะกำหนดการเลี้ยง สุนัข -แมว กี่ตัว สถานสงเคราะห์ และ กลุ่มเลี้ยงเพื่อการค้า โดยการแบ่ง 3 กลุ่มนี้ ในข้อกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกิน450 บาทต่อตัวและให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น อบต. จะไปเก็บเท่าไหร่  ต้องออกเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งก่อนออกข้อบัญญัติ จะต้องผ่านการพิจารณาของสมาชิกเทศบาล และสมาชิกอบต.ก่อนจึงออกประกาศได้

“ในกฎหมายแม่ กำหนดไว้ไม่เกิน 450 บาทต่อตัวเพื่อเปิดช่องไว้ จะเก็บน้อยกว่าหรือไม่เก็บก็ได้ ถ้าท้องถิ่นใดมีสถานการเงินการคลังเพียงพอแล้ว ดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกอกตกใจ การไปทำอะไร จะดูอย่างละเอียดทั้งหมด ก่อนที่จะเปิดลงทะเบียน จะให้มีประกาศเป็นขั้นตอน ทั้งนี้ผมกำลังคิดว่าในรอบแรกที่เปิดการลงทะเบียน ไม่เก็บขึ้นลงทะเบียนเลย กำลังคุยกับคณะกรรมการกฤษฏีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ซี่งในการเปิดครั้งแรกต้องมีขั้นตอนทำอย่างไรไม่ให้ ประชาชนเดือดร้อน ตามที่นายกรัฐมนตรี ห่วงใย กฎหมายฉบับนี้เมื่อผ่านครม. แล้ว ท่านนายกฯยังให้ไปแก้ไขถ้อยคำในคณะกรรมการกฤษฏีกา แล้วต้องส่งกลับไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาอีก 3 วาระมีโอกาสปรับแก้ โดยช่วงนี้ประชาชน เสนอความเห็นผ่านกรมปศุสัตว์ หรือไปแก้ในชั้นคณะกรรมการธิการวาระที่สองก็ได้ เป็นประเด็นที่ผมเรียนให้เข้าใจตามนี้ด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ในท้องถิ่นอาจจะนำเงินไปใช้ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ มีบริการฉีดวัคซีนฟรี ไปใช้บำรุงอุดหนุน สถานรับเลี้ยงสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่น “นายกฤษฏา กล่าว

No Comments

    Leave a Reply