News

สคช. พร้อมติดดาบมืออาชีพช่างผมไทย

13/11/2019

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมผลักดันให้อาชีพเสริมสวยเข้าสู่ระบบการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ได้ระดับสากล เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ขณะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อยอดนำเทคโนโลยีมาใช้ติดดาบให้มืออาชีพช่างเสริมสวย โดยเฉพาะแอปฯ ปักหมุดมืออาชีพ

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมวิชาชีพช่างผมไทย เปิดอบรมธุรกิจและบุคคลในวิชาชีพเสริมความงาม ดึงกูรูช่างผมชื่อดังของเมืองไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการสร้างธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นธุรกิจบริการเสริมสวยให้กลับมาคึกคักสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ในช่วงปลายปี โดยนายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมในการเปิดการอบรมหลักสูตรพิเศษ “การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ” ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

นายวีรศักดิ์ เปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจบริการไทยให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้จัดการอบรมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมวิชาชีพช่างผมไทย แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นเจ้าของธุรกิจเสริมสวยที่เปิดกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือต้องการขยายสาขา อบรมระหว่างวันที่ 13, 20-21 พฤศจิกายน 2562 และรุ่นที่ 2 สำหรับช่างและนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรช่างทำผม แต่งหน้า ทำเล็บ และเสริมความงาม อบรมระหว่างวันที่ 13, 27-28 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 พบว่า มีธุรกิจเสริมสวยที่จัดตั้งในอยู่ในประเทศไทย จำนวน 121,296 ราย และมีมูลค่าทางการตลาดรวมกันทั้งประเทศกว่า 6 หมื่นล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ข้อมูลจากของกรมการจัดหางาน ยังพบว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจเสริมสวยในประเทศไทยระหว่างปี 2558-2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.4 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ในการผลักดันให้อาชีพเสริมสวยเข้าสู่ระบบการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ได้ระดับสากล

ขณะที่นายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ซึ่งร่วมเวทีสัมมนา “เสริมสวยมืออาชีพ บทเรียนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่” ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย, คุณสมเพชร ศรีชัยโย ผู้อำนวยการสถาบัน Anthony Hair และนายบุญเสก พันธ์อุดม ผอ.อาวุโส ผู้ตรวจการสายงานสาขา 2 SME D Bank โดยนายนพดล ย้ำว่า สคช. พร้อมติดดาบให้กับช่างผมไทย ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นช่างผมที่มีความชำนาญการในอาชีพตัวเอง ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการต่อยอดสร้างอาชีพเป็นธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนชีวิต โดยเฉพาะกับแอปพลิเคชั่น “ปักหมุดมืออาชีพ” ที่เปิดโอกาสให้เฉพาะช่างเสริมสวยที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. เท่านั้น ซึ่งแอปฯ นี้จะช่วยให้การค้นหาร้านทำผมทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว แม้ร้านทำผมจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่หากเป็นช่างมืออาชีพและอยู่ในแอปฯ ปักหมุดมืออาชีพแล้ว ก็นับเป็นจุดขาย ที่ลูกค้าเองต้องเลือกใช้บริการแน่นอน เพราะธุรกิจเสริมสวยแม้จะเป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน งบลงทุนไม่มากส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง แต่ถ้าสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพได้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างร้านเสริมสวยทั่วไปกับร้านที่มีความเป็นมืออาชีพได้

สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มช่างผม และผู้ประกอบการช่างผมไทยที่ต้องการพัฒนาต่อยอดเป็นมืออาชีพ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน เพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่มืออาชีพ

/////

No Comments

    Leave a Reply