PR NEWS

“ทำดีด้วยหัวใจ” ซีพีเอฟทั่วโลก รวมพลังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

11/08/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงงานและฟาร์มทั่วประเทศไทย และกิจการในต่างประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เดินหน้าทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้บริหารและพนักงานโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟทั่วประเทศ รวมพลังจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 รวมทั้ง กิจการของซีพีเอฟในต่างประเทศ ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

โรงงานอาหารสัตว์บก อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 15,000 ตัว ณ สวนสาธารณะบึงราชนก ซึ่งได้รับการสนับสนุุนพันธุ์ปลาที่ปล่อยในครั้งนี้จากกรมประมง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงงาน ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี จัดกิจกรรม “Good health by our hands 12 สิงหา มหาราชินี” ปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นในพื้นที่โรงงาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด จัดกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกผักสมุนไพร เช่นเดียวกับ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน ร่วมกันปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย และ โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กลุ่มธุรกิจสุกร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อาทิ โรงงานตัดแต่งและแปรรูปสุกร เชียงใหม่ (ห้วยส้ม) ร่วมกับวัดห้วยส้ม ตัวแทนชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในท้องถิ่น รพ.สต.บ้านห้วยส้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน รวมทั้งพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ ปลูกกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะกล้าไม้เชียงใหม่ ทั้งในพื้นที่โรงงานฯ ภายในวัดห้วยส้ม และพื้นที่ รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ส่วน โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกร กาญจนบุรี ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นภายในบริเวณฟาร์ม และ ฟาร์มสุกรโคกตูม จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและปลูกต้นไม้ภายในฟาร์ม ขณะที่ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พนักงานซีพีเอฟ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้วันแม่” ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ณ ป่านิเวศหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

ธุรกิจไข่ไก่ อาทิ คอมเพล็กซ์ไก่ไข่ พิษณุโลก คอมเพล็กซ์ไก่ไข่ นครราชสีมา และฟาร์มไก่ไข่ ขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณฟาร์ม ส่วนธุรกิจไก่เนื้อ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา ร่วมร้อยเรียงดวงใจ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ส่วน ธุรกิจไก่พ่อแม่พันธุ์โคราช จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืน บริเวณพื้นที่โรงงาน อาทิ มะค่าโมง พะยูง ประดู่ กฤษณา เป็นต้น ส่วนธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ร่วมกับชาวตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จัดกิจกรรมปลูกข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา.

No Comments

    Leave a Reply