News

ปศุสัตว์ บุกจับโรงฆ่าสัตว์เขตหนองแขม ปรับกว่า 2 แสน ลักลอบฆ่าสัตว์สุกรในวันพระและฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งฆ่า

10/10/2018

วันนี้ (10 ต.ค.61) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครตามข้อร้องเรียน  ที่โรงฆ่าสัตว์เขตหนองจอก จำนวน  5 แห่ง พบมีการลักลอบฆ่าสัตวในวันพระ และฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่า 3แห่ง ทำการค้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต 1 แห่งเปรียบเทียบปรับกว่า 2 แสนบาทโดยชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปราบผู้กระทำผิดกฎหมายกรมปศุสัตว์ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก กสบ.สพส. สนง.ปศข1 ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์พิจิตรด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยาด่านกักกันสัตว์ชัยนาท รวมกว่า 25นาย เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ (วันที่ 9 ต.ค.61) ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ รายละเอียด ดังนี้

1.เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีก(เป็ด)กระทำความผิดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์มาตรา 24 ไม่มีใบค้าซากสัตว์ โทษมาตรา 66 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท

2.เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสุกร 4 แห่งกระทำผิดตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พบการกระทำผิด 3แห่ง มาตรา 14(4)ฆ่าสัตว์ไม่ตรงตามวันและเวลาเปิดปิดโรงฆ่าสัตว์(วันพระ)โทษ มาตา 58 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 31วรรค1 ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าสัตว์โทษ มาตรา 60ปรับตามรายตัวตัวละ 20,000 บาทเปรียบเทียบปรับกว่า 200,000 บาท

3. ตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรในโรงฆ่าสุกร ไม่พบสารเร่งเนื้อแดง ทุกตัวอย่าง

โดยการกระทำดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้กระทำผิดไปชำระค่าปรับที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครภายใน 15 วัน หากไม่ไปชำค่าปรับภายในกำหนดจะส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนต่อไป

หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น(Application) “DLD 4.0” ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่านApp Store และระบบ Androidผ่าน Google playเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

No Comments

    Leave a Reply