News

“นมไทย-เดนมาร์ค” คว้าสุดยอดแบรนด์สินค้าในดวงใจคุณแม่

09/11/2019

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ให้เกียรติเข้ารับรางวัล ” Amarin Baby and Kids Awards  2019 ”  ซึ่งนม UHT ไทย-เดนมาร์ค ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์สินค้าในดวงใจคุณแม่ จากคะแนนโหวตของคุณแม่ทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ด้วยหวังเป็นสื่อกลางข้อมูล คุณภาพ จากแม่สู่แม่ (Mom to Mom Sharing ) . ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply