News

พล.อ.ประยุทธ์ฯ ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบน จ.เพชรบูรณ์

06/10/2022

บ่ายวันนี้ (6 ต.ค. 65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ ณ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ก่อนจะลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว และในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก ตามลำดับ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุ “โนรู” ทำให้เกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีปริมาณน้ำป่าบางส่วนไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ ปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มสัก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ในเขตอำเภอหล่มสัก เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำป่าสัก ซึ่งปริมาณน้ำนี้จะไหลลงสู่เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ กรมขลประทาน ได้วางแผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำป่าสักตอนบน ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อตัดยอดน้ำในฤดูฝน และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น และโครงการป้องกันอุทกภัยเมืองหล่มสัก ซึ่งจะต้องศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯต่อไป

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมกันนี้ ให้ร่วมกันหาแนวทางในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วต่อไป

No Comments

    Leave a Reply