PR NEWS

ผนึกความร่วมมือวิจัยกัญชงสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสัตว์    

04/03/2021

นายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการทำการแทน  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงเป็นแหล่งอาหารโคนม”  โดยมี ภญ สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและ ยา  (อย.) ศ.ดร.อานัฐ ตันโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผศ.ดร.พงศ์ธร คงมั่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ   สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ  (ตลาดอ.ต.ก.) เมื่อเร็วๆนี้ 

     

No Comments

    Leave a Reply