PR NEWS

ซีพีเอฟ โชว์ผลงานนวัตกรรม ใน Feed Innovation Week 2021 สร้างขีดความสามารถธุรกิจ รับวิถีนิวนอร์มอล

02/12/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้านำเสนอผลงานการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมของพนักงานในธุรกิจอาหารสัตว์บก และกลุ่มวิชาอาหารสัตว์ ที่งาน Feed Innovation Week 2021 ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมบนวิถีใหม่ (New Normal Innovation) นำเสนอ 212 ผลงานความคิดริเริ่มของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจุดประกายให้มีการพัฒนาต่อยอดนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพคุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตรคู่ค้าและลูกค้า

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร หรือ CPF Way และการจัดงาน Feed Innovation Week เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอผลงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร เพื่อต่อยอดและยกระดับผลงานที่สร้างขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่สูงขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ

 

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปรับรูปแบบทำงานและการดำเนินชีวิตแล้ว ยังสะท้อนไปถึงผลงานหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสอดรับกับวิถีนิวนอร์มอล นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถนำสิ่งใหม่ๆไปถ่ายทอดให้กับลูกค้า และเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับให้ธุรกิจมีความทันสมัยตลอดเวลา และถ่ายทอดให้กับลูกค้า และเกษตรกรให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน ” นายเรวัติกล่าว

ด้านนายบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในงานนอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานสิ่งใหม่ๆ ของพนักงานแล้ว เพื่อคัดเลือก ยังมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ตามกรอบ 3i (Improvement, Invention และ Innovation) โครงการพอใจวันเดียว เป็นต้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจพนักงานที่มีการคิดค้นสิ่งใหม่อย่างเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ภายในองค์กร และนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์กับการทำงานอย่างต่อเนื่อง./

No Comments

    Leave a Reply