News

ชป.ส่งน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ช่วยภาคการผลิตน้ำประปา

02/01/2020

ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมถึงน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งมีปริมาณลดน้อยลง เช่นเดียวกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณคลองชัยนาท-ป่าสัก น้ำแห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับการรายงานจาก นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ว่า หลังจากที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเติมยังคลองชัยนาท-ป่าสัก เป็นระยะทางกว่า 130 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น กระทั้งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปริมาณน้ำดังกล่าวเดินทางมาถึงบริเวณอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท (จุดที่ 4) ทำให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเข้าระบบเพื่อผลิตน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ใช้น้ำกว่า 40,000 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ปัจจุบัน สำนักงานชลประทานที่10 อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเติมให้กับแม่น้ำบางขาม ที่หล่อเลี้ยงประชาชนกว่า 20,000 ราย ใน 5 ตำบล ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ำจืดที่อาศัยบริเวณแม่น้ำบางขาม อีกด้วย

กรมชลประทาน ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมจัดเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ และเครื่องจักกลอื่นๆ กระจายอยู่ตามสำนักงานชลประทานและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผน อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด หากประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply