PR NEWS

Beyond Beauty นำทีมผู้ประกอบการเปิดกลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตตลาดความงาม CLMV

27/02/2019

กุมภาพันธ์ 2562 – อิมแพ็ค ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอินฟอร์มา เอ็กซิบิชั่นส์ จัดงานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก (Beyond Beauty ASEAN Bangkok) เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมความงาม และเครื่องสำอาง เล็งเห็นทิศทางการเติบโตของ เครื่องสำอางไทยในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) ได้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และประเทศเมียนมาร์  ซึ่งเป็นเขตการค้าที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง ประชากรมีความนิยมและทัศนคติที่ดีในการบริโภคและอุปโภคสินค้าไทย และมีช่องทางการค้าและการขนส่งที่ได้เปรียบเชื่อมต่อกับไทยหลายภาค เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตตลาดความงามใน CLMV” ที่จะกล่าวถึงโอกาสทางธุรกิจและปัจจัยสำคัญ ในขยายการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่ม CLMV เพื่อสร้างแนวคิดและเตรียมผู้ประกอบการให้พร้อมกับการจับคู่ธุรกิจและค้าขายกับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ภายในงงานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก วันที่ 19 ถึง 21 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โอกาสทองของแบรนด์ไทยสู่ตลาด CLMV

กัมพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์  หรือที่รู้จักกันในนามประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) มีประชากรรวมกันกับประเทศไทยมีประชากรกว่า 240 ล้านคน และการเติบโตของ GDP ร้อยละ 6.2 ต่อปี รายได้โดยรวมของประเทศไทยมีมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.6 ของการส่งออกทั้งหมด โดยคาดว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 6 – 7*

นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอางในปี 2560 ถึง 2561 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 3 – 5 % มูลค่ารวมกว่า 12,000 ล้านบาท และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตดีอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยว นอกเหนือจากนี้ยังมีปัจจัยอย่างอื่น อาทิ รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดโอกาสที่ดี ดึงดูด และน่าสนใจในการลงทุน และทำธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมซื้อขายกันช่องออนไลน์ อาทิ สินค้าแฟชั่น สินค้าสุขภาพและความงาม รวมไปถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นางเกศมณียังได้กล่าวในช่วงท้ายว่ากลุ่มประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่น่าจับตามองเนื่องด้วยสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีสินค้าไทยวางขายอยู่ในตลาดกว่า 40% ของสินค้าความงามและเครื่องสำอาง

 

 

ด้านนางสาวพีรยาพัณณ์  พงษ์สนาม ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 จุดแข็งคือการแบ่งโซนตามประเภทธุรกิจเครื่องสำอางแบ่งเป็น 3 โซน คือ BBAB Supply Chain สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง, BBAB Finished Products สำหรับธุรกิจสินค้าความงามพร้อมจัดจำหน่าย และ Beauty Made in Thailand สำหรับธุรกิจเครื่องสำอางไทยโดยเฉพาะ และกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าความงามชั้นนำทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ในปีนี้คาดว่าจะมีกว่า 80 บริษัทจากกลุ่มประเทศ CLMV เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ โดยตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมาความสำเร็จในการจัดงานฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมความงามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ BBAB กลายเป็นจุดหมายแรกของผู้ประกอบการ แบรนด์ดัง และเจ้าของธุรกิจในแวดวงความงามเครื่องสำอางต่างๆ จากทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบ๊งค็อก และได้ผลักดันอุตสาหกรรมความงามไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิต กระจายสินค้าความงามในตลาดอาเซียน และสร้างกิจกรรมการตลาดให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและสอดคล้องต่อการเติบโตของโลก นอกเหนือจากนั้นยังขยายเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายสมาคม รวมทั้งหน่วยงานด้านเศรฐกิจในประเทศ CLMV อาทิ สมาคมเครื่องสำอางเมียนมาร์ สมาคมเครื่องสำอางลาว สมาคมน้ำมันหอมระเหยและเครื่องสำอางอโรมาเวียดนาม บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำ ห้างสรรพสินค้า กลุ่มธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง กลุ่มธุรกิจโรงแรมและสปา เพื่อประชาสัมพันธ์งาน และเชิญกลุ่มผู้ซื้อให้มาชมงาน พร้อมอัพเดตสินค้าความงามและนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจอันดับ 1 ในประเทศไทยและอาเซียน เพื่อสร้างช่องทางการค้าและผู้ที่สนใจดำเนินธุรกิจความงาม ได้ที่งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก 2019 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

*CLMV: NEW FRONTIER FOR THAI STARTUPS (StartupThailand) and CLMV Monitor by EIC H1/2018 (Siam Commercial Bank)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.beyondbeautyasean.com

No Comments

    Leave a Reply