News

เกษตรฯ กว้านสารชีวภัณฑ์ผิดกฏหมายหลอกขายเกษตรกร

25/03/2019

กรมวิชาการเกษตร  ส่งสารวัตรเกษตร  บุกสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายสารชีวภัณฑ์เถื่อน  อายัดของกลางกว่า 8,000 ลิตร มูลค่า 4.5 ล้านบาท  ชี้ความผิดฐานผลิตและมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและผลิตวัตถุอันตรายปลอม  เผยที่ผ่านมามีคดีสารชีวภัณฑ์ส่อผิดกฎหมายถึง 15 ราย  นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า   เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร  ได้รับแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าสารกำจัดวัชพืชกรีนเบิร์น  ของบริษัท ไทย เนเจอรัล โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นสารชีวภัณฑ์  กับกรมวิชาการเกษตร   เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการบริษัท ไทย เนเจอรัล โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอเมือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์กรีนเบิร์นไม่ได้ทำการผลิตและจำหน่ายมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว และทางร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนแก่บริษัทแต่ยังไม่สามารถทำลายได้  เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างการตกลงราคาเพื่อทำลาย จึงยังพบผลิตภัณฑ์ กรีนเบิร์น ถูกเก็บไว้ภายในโรงงานดังกล่าวนอกจากนี้ ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์ ชื่อการค้า คิวสตาร์  ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ตัวเดียวกันกับ กรีนเบิร์น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า กรีนเบิร์น และ คิวสตาร์จำนวน 2 รายการ อายัดจำนวน 22 ลิตร เพื่อส่งวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ที่ต้องสงสัยว่าปะปนมาในผลิตภัณฑ์  ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์พบสารพาราควอตผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ  ซึ่งไม่ตรงกับที่ขอขึ้นทะเบียนไว้  เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสารพาราควอตทั้งหมด  ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบบริษัทดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย  ปุ๋ย และทำการอายัดสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบไว้ทั้งหมด 13 รายการ รวมจำนวน 8,518 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 4.5 ล้านบาทอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ความผิดในเบื้องต้น คือ ผลิตและมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  มีโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ส่วนผลิตวัตถุอันตรายปลอมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 700,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  “ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร  ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านขายสารชีวภัณฑ์  โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างและอายัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร  จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย   ซึ่งพบว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จำนวน 8 ราย ส่วนที่เหลืออีก 7 ราย อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ   หากพบว่ามีความผิดกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการกับสถานประกอบการและร้านจำหน่ายสารชีวภัณฑ์ดังกล่าวทันที  

No Comments

    Leave a Reply