News

อ.ส.ค.รุกธุรกิจท่องเที่ยวเสริมรายได้องค์กร

20/05/2024

 

อ.ส.ค.รุกธุรกิจท่องเที่ยวเสริมรายได้องค์กร รุกพัฒนา ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัดและระดับประเทศ พร้อมเปิดทางเอกชนเช่าพื้นที่จัดอีเวนต์ และ แคมป์ปิ้ง

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจาก อ.ส.ค. มีภารกิจด้านอุตสาหกรรมนมในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแล้ว ยังมีภารกิจด้านกิจการโคนม ประกอบด้วย ด้านวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยในปีนี้มี อ.ส.ค. มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบครบวงจร โดยการจัดตั้ง café milkland และเปิดร้านเสต้กภายในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเห็นว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังมีแผนการบริหารฟาร์มยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัดและระดับประเทศ อาทิเช่น โครงการเด็กเลี้ยงวัวซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนม การเปิดพื้นที่เช่าให้เอกชนเข้ามาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้เช่ารถกอล์ฟ ตลอดจนจัดกิจกรรม ต่างๆ ตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่นการจัดงานวิ่ง การจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรม ATV Camp craft market กิจกรรม Camping เป็นต้น ซึ่งจากผลดำเนินงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้ อ.ส.ค. มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ธุรกิจหลัก

นายสมพร กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน“ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 80,000 คน/ปี โดยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและศึกษา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร เริ่มตั้งแต่ การเลี้ยงโคนม การนำน้ำนมไปแปรรูป จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว ภายในฟาร์มยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีทุ่งหญ้ากว้างกลางหุบเขา เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเส้นทางกิจกรรมจะเริ่มต้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) รู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรไทย และชมการสาธิตการทำปุ๋ยนม ทดลองรีดนมวัว ป้อนนมวัว ชมวิดีทัศน์ เพิ่มความรู้ด้านข้อมูลประวัติความเป็นมาของ อ.ส.ค และ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญที่จะพลาดไม่ได้เลยคือการแสดงโชว์คาวบอย ซึ่งนับเป็นตำนานของชาวมวกเหล็ก สระบุรี

ซึ่งกิจกรรมภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางฟาร์มจัดไว้ให้ ยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปดู และลงมือทำ เข้าไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอีกด้วย สำหรับฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ค ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถมาเที่ยวที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้ทุกวัน วันละ 6 รอบ ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โทร. 0-3634-2053 และ 09-890-6335

No Comments

    Leave a Reply