PR NEWS

วัดป่าธาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ ชวนเยาวชนบวชภาคฤดูร้อน

19/03/2019

วัดป่าธาราภิรมย์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ชื่อเดิมว่าวัดปิง(ร้าง) เมื่อปี พ.ศ.2547 ทางพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่ง พระโยธิน ชยานันโท ได้เข้ามาฟื้นฟูวัดร้างแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งรวมความรู้และการเรียนรู้ อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงเผยแพร่การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตามแนวทางหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า พระวรงคตวิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ “ตาอยู่ที่ภาพ จิตอยู่ที่พระ”


ในฤดูร้อนนี้ทางวัดจึงได้จัดกิจกรรมบวชสามเณรฤดูร้อน รุ่นที่ 13 ประจำปี 2562 จัดบวชระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน 2562 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 8-14 ปี เข้าร่วมบวชภาคฤดูร้อนเพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสฝึกสมาธิ ฝึกปฎิบัติธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมด้านสมาธิ ปัญญา รวมถึงความอดทนให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ที่ โทรศัพท์ 063 232 9299

No Comments

    Leave a Reply