News

ชป.สำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเมืองมะขามหวาน

18/07/2022

วันนี้ (18 ก.ค.65) ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะ ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าตรวจสอบโครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 15.65 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 11,631 ไร่ พื้นที่ชลประทานฤดูฝน 10,050 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฤดูแล้ง 3,518 ไร่  ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือ ตำบลตะเบาะ และ ตำบลน้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งเก็บกักนำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงตลอดลำน้ำทิน รวมไปถึงป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

No Comments

    Leave a Reply