News

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จับมือ กฟผ.ลงนาน MOU จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หวังเพิ่มรายได้ ให้ชุมชนดีขึ้น

15/01/2019

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด MOU กฟผ. ส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หวังยกระดับรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนในชุมชนที่ดีขึ้น สอดรับการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

15 ม.ค.62 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายพีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และนายวันชัย เวชพานิช เลขานุการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนบุรี

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณรอบพื้นที่เขื่อน และโรงไฟฟ้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลต่าเพิ่มให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ อันนำไปสู่การยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโต อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ หวังว่า จะเป็นช่องทางการจัดหน่าย กระจายสินค้าไปให้กับประชาชนในประเทศ ได้มีโอกาสสนับสนุนพี่น้องชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ เขื่อน และโรงไฟฟ้า ต้องขอขอบคุณร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชุมชน ถือเป็นสำเร็จก้าวแรกก้าวหนึ่งในความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้พี่น้องชุมชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

ด้าน นายพีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดี ที่ กฟผ. เล็งเห็นว่าระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็ง และจะร่วมกันพัฒนาคนในชุมชน ให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน และมั่นคง โดยการร่วมจับมือครั้งนี้ เป็นก้าวแรกที่สำคัญ เพราะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ได้ส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้าน และที่สำคัญ ชาวชุมชนเมื่อผลิตสินค้าได้ แต่ไม่สามารถพัฒนารูปแบบให้เป็นสากลได้ ซึ่งร้านสหกรณ์ฯ นอกจากเป็นร้านค้าปลีกเพื่อสมาชิก อีกประการสำคัญ ต้องมีปรัชญา อุดมการณ์ ในการก่อตั้งสหกรณ์ คือ การเอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม เป็นหลักการของสหกรณ์ ที่ร้านสหกรณ์ฯ พึ่งปฏิบัติมาโดยตลอด

“รู้สึกยินดี ที่ร้านสหกรณ์ฯ จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมกันพัฒนาชาวบ้าน เกษตรกร รวมถึงในหลายๆ ชุมชนได้รับทราบว่า พวกเรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก กฟผ. ร้านสหกรณ์ฯ สามารถนำมาจำหน่ายได้ทันที ในรูปแบบการฝากขาย หรือวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์ฯ หรือจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งร้านสหกรณ์ฯ ได้มีการจับมือกับ Shopee รวมทั้งไตรมาส 3 ร้านสหกรณ์ฯ จะมีการจัด App สนับสนุนสินค้า โดยร้านสหกรณ์ฯ จะเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความตั้งใจของทั้ง 2 ฝ่าย จะช่วยกันพัฒนาชุมชน และประเทศชาติให้มีความสุขต่อไปในอนาคต”ประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด กล่าว

No Comments

    Leave a Reply