News

“วันไข่โลก 2561” ย้ำกินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย มุ่งส่งเสริมคนไทยกินไข่ 300 ฟอง/คน/ปี

12/10/2018

12 ตุลาคม 2561 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช – งานวันไข่โลก 2561 ก.เกษตรฯ ระบุให้ความสำคัญในการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ทั่วประเทศ มุ่งเป้าภายในปีนี้คนไทยต้องบริโภค 300 ฟอง/คน/ปี ตามยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ของเอ้กบอร์ด ด้านกรมอนามัยย้ำคนทุกวัย ที่มีสุขภาพดีกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง ไม่เกิดปัญหาไขมันในเลือดสูง ส่วนภาคเอกชนผู้ดำเนินการรณรงค์หวังให้ภาครัฐเป็นกำลังหลักในการดำเนินการต่อโดยให้นำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้และนำไปต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการกินไข่

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันไข่โลก 2561 กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ของไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตไข่ไก่ได้มาตรฐานมากกว่าปีละ 16,000 ล้านฟอง ถือว่าเป็นความมั่นคงทางอาหาร สามารถตอบสนองความต้องการการบริโภคอย่างเพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนของประเทศได้อย่างทั่วถึง

“ภาครัฐตระหนักและให้ความสำคัญการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ในประเทศ เนื่องจากคนไทยมีอัตราการบริโภคค่อนข้างต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก ทั้งที่ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนและให้สารอาหารที่สำคัญหลายชนิด ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างเซลสมอง และแก้ปัญหาทุพโภชนาการอย่างได้ผล” นายนิวัติ กล่าว

ด้านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธ์ เวฬุตันติ กล่าวว่า “การจัดงานวันไข่โลกปี 2561 จัดภายใต้แนวคิด กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย โดยต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้างให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์การบริโภคไข่ ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์รวมถึงสมอง สามารถบริโภคได้ทุกวัน ทุกเพศ ทุกวัย สอดคล้องกับโครงการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557-2561 ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มการบริโภคไข่ของคนไทยเป็น 300 ฟอง/คน/ปี ในปี 2561 และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตไข่ไก่ที่ได้มาตรฐาน”

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “ศิริราชเป็นองค์กรสนับสนุนวิชาการทุกรูปแบบ ยินดีร่วมงานกับภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม และขอใช้โอกาสวันไข่โลก 2561นี้ สนับสนุนให้คนไทยบริโภคไข่เป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งนี้การศึกษาในระยะ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า ไข่ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด การบริโภคไข่แดงเป็นประจำส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่มากนักหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม และตรวจสุขภาพเป็นประจำ”

ศ.นพ.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร.พ.ศิริราช ให้บริการผู้ป่วยวันละหลายหมื่นคน ปัญหาสำคัญคือค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ยาเกินความจำเป็น ยาหมดอายุ ทำให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายของประเทศ จึงอยากให้กิจกรรมยาเก่าแลกไข่ใหม่ในงานวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนัก และรณรงค์ให้ประชาชนและแพทย์ใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศโดยรวม 

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ชี้แนะว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ย 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม ไข่มีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงคือมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนและปริมาณสูงที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ไข่ไก่ยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญมีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง

“นอกจากนี้กรมอนามัยขอแนะนำการกินไข่ให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ผู้ที่มีอายุ 1 ขวบ จนถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถรับประทานไข่ได้วันละ 1 ฟอง ส่วนเด็กทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือน สามารถเริ่มให้ไข่แดงต้มสุก ½ ฟอง เด็กอายุ 7-12 เดือน ให้กินไข่ต้มสุก ½ – 1 ฟอง ส่วนกรณีกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สามารถกินไข่ได้ 3 ฟอง/สัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์ และที่สำคัญต้องดูแลการบริโภคอาหารอย่างอื่นร่วมด้วย และจากหลาย ๆ การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับประทานไข่ 1-3 ฟอง/วัน ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแต่จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” นพ.ดนัย กล่าว

ด้านภาคเอกชนผู้จัดงาน นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้การสนับสนุนของ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับคนไทยได้เข้าใจว่าการบริโภคไข่ไก่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกาย และทราบถึงคุณประโยชน์และสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากการบริโภคไข่ไก่ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และหันมาบริโภคไข่ไก่ให้มากขึ้น เนื่องจาก ไข่ไก่ เป็นโปรตีนราคาถูก รับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องการให้ผู้บริโภคปราศจากข้อกังวัลเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่ไก่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปี 2559-2561)” 

คณะทำงานทุ่มเทและสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอกย้ำว่า “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” ไปยังผู้บริโภคผ่านช่องทาง 3 ออน ได้แก่ ออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวด์ โดยทางโครงการฯ ได้ทำการสำรวจการบริโภคไข่ไก่ผ่านทางออนไลน์ในช่วงเดือน ม.ค-มี.ค. 2560 พบว่า การบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 257 ฟอง/คน/ปี จากเมื่อปี 2559 อยู่ที่ 227 ฟอง/คน/ปี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการรณรงค์ของเรา มีส่วนช่วยผลักดันให้การบริโภคไข่ไก่ของประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับการจัดงานวันไข่โลกในปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคเอกชนอีกหลายองค์กร ได้ร่วมกันมาออกบูธ สร้างสรรค์กิจกรรม โดยมีไข่สดที่ใช้ในงานนี้กว่า 60,000 ฟอง เพื่อใช้แจกผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ผู้ที่นำยาเก่าแลกไข่ใหม่ เล่นเกมส์ รวมถึงการจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ โดยรายได้จากการจำหน่ายสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง ศิริราชมูลนิธิ 

“การรณรงค์บริโภคไข่ไก่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการฯ แล้ว ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสนับสนุนและร่วมมืออย่างดีเสมอมา โดยเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในหลาย ๆ กิจกรรมที่เราได้ดำเนินการมา ภาครัฐจะหยิบนำมาเป็นต้นแบบและต่อยอด ตลอดจนบูรณาการให้สอดคล้องรับกับแผนการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ภายใต้ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562-2566) ในรูปแบบของประชารัฐของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป” คุณเรวัติ กล่าวทิ้งท้าย

No Comments

    Leave a Reply