PR NEWS

สสว. เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการต้นแบบระดับจังหวัด สู่โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

12/07/2019

สสว. เฟ้นหนักรอบ 3 ก่อนโค้งสุดท้าย โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 สิงหาคมนี้รู้ผล 10 สุดยอดผู้ประกอบการระดับจังหวัดแน่นอน

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED เดินหน้าจัดกิจกรรมการทดสอบตลาด (Market Test) ทั่วประเทศสำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากรอบ 2 คือ รอบการอบรม และค้นหา New Business Model และเป็นผู้มีความพร้อมเข้าสู่รอบลึกเพื่อค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ระดับจังหวัด เพียง 10 ราย ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และSMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0

โดยรอบ Market Test ถือเป็นรอบที่ 3 นับเป็นรอบที่ต้องการให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ได้ต่อยอดแผนงานสร้างทักษะการตลาด โดยศึกษาข้อมูลตรงจากผู้บริโภค และเรียนรู้จากภาคปฏิบัติจริง ในพื้นที่จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ  จำนวนสินค้าทั้งหมด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำมาทดสอบตลาด รวมไม่น้อยกว่า 500  ผลิตภัณฑ์จากจำนวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 120 คนใน 4ภูมิภาคที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิดสินค้า และบริการที่ผ่านการพัฒนาสำหรับธุรกิจและการตลาดธุรกิจ ยุค 4.0  เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแผนธุรกิจ และทดสอบการตอบรับของตลาด รวมทั้งการสร้างรายได้   ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการประเมินผลสำเร็จเชิงพาณิชย์ พิจารณาจากคะแนนจากการทดสอบตลาด ควบคู่กับแผนการปรับเปลี่ยนธุรกิจ สู่การคัดเลือกรอบสุดท้ายในการค้นหาสุดยอด “ผู้ประกอบการต้นแบบระดับจังหวัด” ต่อไป

การคัดเลือกรอบ 3 หรือรอบ Market Test การทดสอบตลาด ได้เริ่มแล้วที่ภาคใต้ ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 14-15มิถุนายน 2562  และภาคเหนือ จัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ MCC ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช  และภาคกลางจะจัดระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ ชาเลนเจอร์ 2 และ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ สสว. ตั้งเป้าหมายปี 2562 ในการสร้างผู้นำธุรกิจชุมชนระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 10 รายทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายชุมชนกระจายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจท้องถิ่น (Local Business) สู่คุณภาพ และมาตรฐาน พร้อมขยายช่องทางการค้าใหม่รองรับยุค 4.0 ซึ่งบทสรุปสุดท้ายของโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs หรือ OTOP SMEs Transformer 4.0 จะพร้อมประกาศผลผู้ชนะภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยผู้ชนะจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำแผน และการปรึกษาแนะนำมูลค่า100,000 บาท

No Comments

    Leave a Reply