News PR NEWS

จีซีฉลองครบรอบ 7 ปี ประกาศเจตนารมณ์ “Circular Living” รณรงค์คนไทยรักษ์โลก เพื่อสร้างความยั่งยืน

06/11/2018

จีซี หรือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ตรงกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดงานฉลองการดำเนินธุรกิจครบรอบ 7 ปี ของจีซี โดยมุ่งมั่นเป็นผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นบริษัทต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Circular Living หรือการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมี นางวราวรรณ ทิพพาวนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร นายปฏิภาณ สุคนธมาน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น นายวริทธิ์ นามวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมแชร์ประสบการณ์การดำเนินงานภายใน และภายนอกร่วมกับพันธมิตรที่พร้อมขับเคลื่อนเจตนารมณ์ Circular Living ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา (ซ้าย) และนายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร(ขวา) ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำกิจกรรม Circular Living เพื่อสังคม ณ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล สำนักงานระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในนวัตกรรมธุรกิจเคมีภัณฑ์ ของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีธุรกิจหลัก 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจ Performance Materials & Chemicals และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวมประมาณ 10.21 ล้านตันต่อปี และกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและ คอนเดนเสท รวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน GC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ พร้อมมุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี ตอกย้ำการเป็น Chemistry for Better Living ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttgcgroup.com

No Comments

    Leave a Reply