Browsing Tag

มาตรฐานสินค้าเกษตร

News

มกอช. ประสบความสำเร็จ สร้าง Q อาสา เสริมการรับรองการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบแปลงใหญ่

28/02/2019

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ได้สร้างQ อาสาขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง มกอช.กับเกษตรกร ให้คำปรึกษาเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ผลิตพืชอาหารปล […]…