News

สภาเกษตรกรฯดันผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นสู่การจับคู่การค้าเพื่อส่งออกในงานสัมมนา “สร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” 24-28 ม.ค.นี้

21/01/2020


ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นมา นำไปสู่การลงพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรในระดับท้องถิ่น สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถใช้โอกาสจากการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงต่างๆให้เกิดประโยชน์ จากการลงพื้นที่ท้องถิ่นพบว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการส่งออกสินค้า แต่ยังขาดผู้ชี้แนะเรื่องการทำตลาดหรือการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนการค้าต่างประเทศฯ ลงไปให้ความรู้ตั้งแต่การปลูก บรรจุภัณฑ์หีบห่อจนถึงการตลาด ซึ่ง ณ วันนี้ เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้ปรับปรุง ปรับ เปลี่ยนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมจำหน่ายเพื่อการส่งออกแล้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้เลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมสู่การจับคู่เจรจาการค้าในงาน

“สัมมนาสร้างเครือข่าย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าสินค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พบปะสร้างเครือข่าย จับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการจากสมาคมการค้าต่างๆ ที่มีความสนใจหาแหล่งผลิตสินค้าเพื่อส่งออกที่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเชิญมาร่วมงานเช่นกัน อาทิ ประเทศจีน อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยของไทยได้ขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ซึ่งคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นของไทยได้แน่นอน

ทั้งนี้ สินค้าและกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรฯนำเข้าร่วมโชว์และจำหน่ายในงานดังกล่าว ได้แก่ ละมุดออร์แกนิค บ้านสวนอบอุ่น จ.สุโขทัย / มะม่วงเบา มะม่วงแช่อิ่ม น้ำมะม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก จ.สงขลา / หอมแดง กระเทียม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขวาน้อย จ.ศรีสะเกษ / กระเทียมแคปซูล มัลเบอร์รี่แคปซูล ขมิ้นชันแคปซูล กลุ่มพฤกษเวชเกษตรอินทรีย์ภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ / พริกไทยดำ พริกไทยอ่อนอบแห้ง น้ำมันพริกไทยปรุงรส ผักหวานอบแห้ง บริษัท มิตรธัญญะกรุ๊ป จำกัด จ.นครสวรรค์ / เมล็ดกาแฟ กาแฟสด กาแฟดริป เค้กลายเครื่องสังคโลก กลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านห้วยตม จ.สุโขทัย / น้ำมันรำข้าว น้ำมันงา วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม จ.นครสวรรค์ / เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ ข้าวอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนขวัญภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ / กระเป๋าใยตาลโหนด กลุ่มหัตถกรรมใยตาลโหนดทิ้ง จ.สงขลา ร่วมด้วยผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมโชว์และจำหน่ายในงานดังกล่าวกว่า 40 คูหา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมในงานดังกล่าว

No Comments

    Leave a Reply