PR NEWS

เปิดตัว 6 คณะกรรมการ “Museum Thailand Awards 2019” พร้อมชูแนวคิด Perspective พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชน ขยายสู่ระดับสากล

18/06/2019

18 มิถุนายน 2562 ที่มิวเซียมสยาม เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับโครงการ มิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด 2019 (Museum Thailand Awards 2019) พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานพิพิธภัณฑ์ทั้ง 6 ท่าน ผู้รับหน้าที่ตัดสินรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น โดยชูแนวคิด Perspective ที่สื่อสารการมองภาพผ่านมุมมองจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่มุมมองที่กว้างขึ้น สื่อถึงภารกิจหลักของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงสังคมแต่ละท้องถิ่นเข้าหากัน ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน และรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 ที่เชิญชวนให้คนไทยได้ร่วมส่งหัวใจมอบให้พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ทางเว็บไซต์ www.museumthailand.com

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาพรวมของการพัฒนาและดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และส่งผลให้เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ไทยเข้มแข็งและก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์มากขึ้นในอนาคต

สำหรับรูปแบบการตัดสินและกติกาในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประกวดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานพิพิธภัณฑ์ทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้พิจารณารางวัล หลักการเชิงจริยศาสตร์ทางวิชาชีพในสายงานพิพิธภัณฑ์จาก ICOM (International council of museums)ซึ่งประกอบด้วย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร OKMD อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.วิษณุ เอมประณีตร์ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ อ.พัชรินทร์ กรูเนิร์ตอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุลอาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณบุณฑริก เขมาชีวะที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมมายส์ และคุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร ศิลปิน/ ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมมายส์

ในการประกวด “Museum Thailand Awards 2019” มีการจัดแบ่งหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สมัครเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์, พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นโดยแยกออกเป็นประเภทตาม “อัตลักษณ์”ที่แตกต่างกันของแต่ละพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมมิติที่หลากหลายของพิพิธภัณฑ์ไทยในปัจจุบัน และในปีนี้ได้มีการเพิ่มประเภทรางวัล “พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น”เพื่อผลักดันให้ชุมชนได้มีบทบาทร่วมกันพัฒนามาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในชุมชนสู่ระดับสากล

นอกจากรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นในแต่ละประเภทแล้ว ในโครงการยังมีรางวัล พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนหรือ Museum Thailand Popular Vote 2019ซึ่งเปิดประชาชนร่วมกันโหวตพิพิธภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ร่วมส่งกำลังใจและสร้างพลังขับเคลื่อนของคนทำงานในวงการได้เดินหน้าพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ต่อไป โดยได้เปิดให้ร่วมโหวตได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และจะหมดเขตให้โหวตในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 และประกาศผลรางวัลในงาน Museum Thailand Awards 2019ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562

สำหรับพิพิธภัณฑ์ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดในโครงการดังกล่าว ยังสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ โดยการส่งใบสมัครและเอกสารผลงานต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประกวด “Museum Thailand Awards 2019″ตามเกณฑ์และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.museumthailand.com หรือโทร 02-225-2777 ต่อ 427

 

No Comments

    Leave a Reply