News

“กฤษฏา” เตรียมปลด “เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์” รักษาการผู้ว่า กยท. เหตุแก้ยางต่ำไม่ได้

11/01/2019

“กฤษฏา” เตรียมปลด “เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์” รักษาการผู้ว่า กยท. เหตุแก้ยางต่ำไม่ได้ ดัน “อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์” อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และเลขานุการรมว.เกษตรฯ เสียบแทน เข็นถนนยางทั่วประเทศให้เกิดจริง

 แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังที่นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินการทำงานของนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พบว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาราคายางพารากต่ำได้ ที่เป็นปัญหามาต่อเนื่อง ทำให้ฝ่ายการเมืองนำไปโจมตี และยังได้โดนโจมตีจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างหนัก

ล่าสุด นายกฤษฏา ได้เตรียมปลดนายเยี่ยม ออกจากตำแหน่ง โดยมีกระแสข่าวว่า จะแต่งตั้งนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน ที่ปัจจุบันทำหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่ากยท. แทน

ซึ่งนายอภินันท์ ถือว่าเป็นคนสนิทและเป็นทีมงานของนายกฤษฏา ที่เข้ามาช่วยวางระบบการบริหารจัดการแก้ปัญหาภาคเกษตร โดยนายอภินันท์ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สมัยที่นากฤษฏา เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางได้เรียกร้อง ให้นายเยี่ยม ปลดกลุ่มที่ปรึกษา ที่มาจากตัวแทนกลุ่มบริษัทผู้ส่งออกยางรานใหญ่ 5 เสือ ทำให้ กยท.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เพราะข้อมูลรั่วไหล และก่อนหน้านี้ นายกฤษฏา เคยเตือนหลายครั้งให้นายเยี่ยม ปลดกลุ่มที่ปรึกษา แต่ไม่เคยทำ ได้แค่รับปากไปอย่างนั้น เป็นเหตุทำให้การวางระบบแก้ปัญหาขับเคลื่อนไม่ได้มาถึงปัจจุบัน โดยให้นายอภินันท์ มาทำหน้าที่แทนซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาไปทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเร่งรัดทำถนนยางพาราทั่วประเทศกว่า 8 หมื่น กม. ในงบประมาณ กว่า 9 หมื่นล้านบาท เป็นอันดับแรก เพื่อยกระดับราคายางให้ได้ผลจริง

No Comments

    Leave a Reply