PR NEWS

“สิริน สเปซ” จับมือ Happily.ai ใช้ AI ตอบโจทย์ลูกค้า HR ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ยุค Next Normal

09/08/2021

บริษัท สิริน สเปซ จำกัด ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting) ในด้าน People Transformation และบริการฝึกอบรมเทรนนิ่งให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน จับมือกับ Happily.ai ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับ HR นำระบบ AI มาช่วยสร้างประสบการณ์การทํางานของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและพิเศษกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรเข้าใจและเข้าถึงพนักงานได้ดียิ่งขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ People analytics ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวในยุค Next Normal

นายพีรภูมิ ปราบอริพ่าย ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สิริน สเปซ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR นับเป็นงานส่วนแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริหารด้าน HR หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแบบ Digital HR ซึ่งการนำเอา Digital Platform มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานของ HR จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อธุรกิจและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อพนักงานได้อย่างมากและนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ
“ด้วยประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลกและโครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี ผมมีความมั่นใจว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้จะมาช่วยตอบ Pain Point ของหลายๆองค์กร ในการยกระดับความสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กรได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เพราะความสุขของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรในยุคนี้ ซึ่งการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของ Happily.ai จะเป็นอีก 1 เครื่องมือที่สำคัญในการช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้, การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการทํางาน โดยยังคงสามารถทำงานสอดประสานร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้บริษัท สิริน สเปซ มีแผนที่จะเตรียมขยายไลน์ธุรกิจใหม่ เพื่อตอบรับกับการเติบโตของบริษัทในปลายปีนี้ กับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่บริษัทกำลังพัฒนาอยู่เพื่อที่จะช่วยเป็น “ลมใต้ปีก” ให้กับผู้ประกอบการ SME ในประเทศ” นายพีรภูมิกล่าว

No Comments

    Leave a Reply