News PR NEWS

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ปรับโฉมสู้ศึกตลาดแนวใหม่ เปิดช้อปสินค้าออนไลน์บนแอพ Shoppee คาดปี 62 ยอดขายพุ่ง 150 ล้าน

03/12/2018

 

นายพีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เปิดเผยว่า ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2482 หรือ 79 ปีย่างเข้าปีที่ 80 เป็นร้านสหกรณ์แห่งแรกของกรุงเทพฯ และจัดตั้งในลำดับที่ 19  ของประเทศ จากเดิมมีสมาชิก 439 ราย ขณะนี้มีสมาชิก 134,898 ราย แต่จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงมีธุรกิจร้านค้าเกิดขึ้นมากมาย มีการแข่งขันสูงแต่ละแห่งใช้กลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ไปใช้บริการซื้อสินค้าตนเอง รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่มากกว่า ดังนั้น ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ทั้ง 5 สาขา ได้แก่  สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ สาขาบางลำพู สาขาลาดหญ้า สาขาเอกมัย และสาขาย่อยโรงพยาบาลปิยะเวท จำเป็นต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายอย่าง เนื่องจากยอดการจำหน่ายลดลง อาทิ สาขาเอกมัย จากเดิมมีรายได้ประมาณ 4- 5 แสนบาทต่อวันต่อมาเหลือเพียง 1 แสนบาทต่อวัน หรือบางสาขามีรายได้ 1 ล้านบาทก็ลดลงเช่นกัน

ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด  ได้ดำเนินการแล้วที่สาขาบางลำพู ที่เปิดทำการมา 50 ปี ในการปรับหน้าร้านภายนอกและภายในที่มีผู้ค้ารายย่อยเช่าพื้นที่ของร้านสหกรณ์ประมาณ 40- 50 ร้านค้า ในส่วนของพื้นที่การค้าของสหกรณ์เองได้ปรับลดพื้นที่จากเดิม 1,200- 1,500 ตารางเมตร เหลือ 500 ตารางเมตร วางสินค้าลดลงชนิดละประมาณ 5 ชิ้น  สินค้ายังคงเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่อาจลดลงในบางรายการ การปรับดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมกันนี้ในชั้น 2- 5 จะสร้างเป็นโฮสเทลรองรับนักท่องเที่ยว เชื่อว่าจะทำรายได้ให้กับสหกรณ์ ถือเป็นการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน การดำเนินการดังกล่าวไม่ผิดหลักกฏหมายสหกรณ์แต่อย่างใด หากแต่ทำเพื่อให้สหกรณ์สามารถเลี้ยงตัวเองได้

รวมทั้ง ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลบางปะกอก เพื่อใช้พื้นที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ทำโรงพยาบาลผู้สูงอายุ แต่ได้ให้พื้นที่สหกรณ์ 1,200 ตารางเมตร วางจำหน่ายสินค้าได้ รวมถึงทุกสาขาของโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ซึ่งจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

นอกจากจะปรับปรุงสถานที่ต่างๆ แล้ว ยังได้พัฒนาบุคลากรด้วยการไปศึกษาดูงานและจัดทำ Work Shop เพื่อให้รู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงไป  เช่น การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ  แม้อาจปรับตัวยากเนื่องจากมีต้นทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้า ค่าจ้าง แต่ก็ต้องทำเพื่อให้สหกรณ์อยู่ให้ได้  ทั้งนี้ สหกรณ์ 5 สาขา มีพนักงาน 100 กว่าคน จากแต่เดิมมีพนักงานกว่า 400 คน เนื่องจากวัยเกษียณ หรือพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาแต่ทำงานได้ไม่นานก็ลาออกไป

“ขณะนี้ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ในเว็ปไซด์ Shopee เน้นสินค้าที่ผู้ค้ารายอื่นไม่มี หรือสินค้าในอดีต เช่น ยาย้อมผม แป้งตาบู แต่อนาคตจะขายสินค้าทั้งหมดบนเว็ป รวมทั้งการโพสต์สินค้าในเพจของสหกรณ์ โดยรายได้และเป้าหมายคือให้ประชาขนได้ซื้อของในราคาถูก เป็นสินค้าที่คนไทยผลิต เงินตราหมุนเวียนในไทย ปันผลกำไรให้สมาชิก   อย่างไรก็ตาม ยอดขายในปีที่ผ่านมามีรายได้  124 ล้านบาทแต่ปีนี้ ยอดลดเหลือ 104 ล้านบาท  กำไรได้ 4.8 ล้านบาท  คาดว่าภายหลังปรับปรุงในเรื่องต่างๆ  จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านในปี 2562 เนื่องจากมีระบบออนไลน์เข้ามา”

No Comments

    Leave a Reply