News

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ แถลงความพร้อมการจัดงานกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 10-19 ธันวาคมนี้

01/12/2022

ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซนดี ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ลาน Meeting Point Center ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ได้จัดงานแถลงข่าวกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” โดยมี นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์, ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ประธานโครงการ, นายอำพล ถาวรโลหะ หรือ “อาเต๋า” รองประธานโครงการ และนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว

งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซนดี ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) โดยในช่วงเช้าวันที่ 10 ธันวาคม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรฯ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ สวดมนต์ทำบุญประเทศ จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

ภายในงานจะมีการแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ครบรอบมรณภาพ 150 ปี ตลอดจนกิจกรรมสนทนาธรรมและพูดคุยเรื่องราวประวัติของ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพุทธศิลป์ตั้งแต่ยุคอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), พระพุทธรูป วัตถุโบราณ และที่สำคัญจะมีการเปิดตัวพระรูปเหมือนของ สมเด็จฯ โต องค์พิเศษ ที่ท่านได้เมตตาสร้างไว้สำหรับชาวจีน เพื่อนำไปไว้ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะ อายุกว่า 150 ปี มีขนาดความสูงประมาณ 1 เมตร 60 เซนติเมตร ซึ่ง “อาเต๋า” เป็นผู้เก็บและดูแลรักษาไว้ มาจัดแสดงด้วย

สำหรับงานกระชับความสัมพันธ์ไทยจีน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” รายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply