Browsing Tag

สภาเกษตรกรฯ

News

ประธานสภาเกษตรกรฯชี้ คู่แข่งหายใจรดต้นคอ ขอให้เกษตรกรปรับตัวเชิงคุณภาพ

09/04/2021

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์รอบด้าน ณ ปัจจุบัน ไวรัสระบาด covid-19 ที่ยังไม่สงบและมีแนวโน้มระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศชะงักงันไปอีก […]…