Browsing Tag

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

PR NEWS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถอดบทเรียน “กู้ภัยอุทยานถ้ำหลวงฯ” จัดทำมาตรฐานอาชีพบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ หวังยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล

03/09/2018

  นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรร […]…