Browsing Tag

No7

PR NEWS

นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลดเลือนรอยคล้ำรอบดวงตาเป็นครั้งแรก1 ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

27/09/2019

จากการวิจัยค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี เพื่อคิดค้นและระบุถึงสาเหตุพื้นฐานของการเกิดรอยหมองคล้ำรอบดวงตา นัมเบอร์เซเว่น ภูมิใจเสนอ “นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ ดาร์ก เซอร์เคิล คอร์เรคเตอร์” (No7 Labor […]…