Browsing Tag

planet Happiness

News

อพท. และ Planet Happiness ลงนามความร่วมมือ (MOU) และสำรวจความสุขของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

21/05/2019

Planet Happiness และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสำรวจประเมินความสุขและคุณภาพชีวิตของชุมชนแหล่ง […]…