Browsing Tag

OTOPนวัตวิถี

PR NEWS

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

02/10/2018

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ผ่านไปแล้วกับการจัดกิจกรรมในโครงการ OTOP นวัตวิถี  […]…