Browsing Tag

GAP พืชอาหาร

News

มกอช.เดินหน้าพัฒนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม ผลิตทุเรียนมาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบได้ผ่าน QR Code สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

02/05/2019

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สนองนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ เดินหน้าพัฒนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม ผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบย้อนผ่าน QR Code มุ่งสร้างความเชื่อมั่ […]…