Browsing Tag

Contract Farming

News

“พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา” ( Contract Farming )คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

11/10/2018

หลังจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันนี้ก็ครบ 1 ปีกับการปฏิวัติรูปแบบการทำการเกษตรพันธสัญญา (คอนแทร็กต์ฟาร์มม […]…