Browsing Tag

Biz club MoC

News

พาณิชย์ รับลูก ก.เกษตรฯ เปิดประชุมเครือข่าย Biz Club MOC ดัน!! ยุทธศาสตร์พระพิรุณ ตลาดนำการผลิต เชื่อมนักธุรกิจ แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด-ราคาตกต่ำให้เกษตรกร

24/09/2018

พาณิชย์ รับลูก ก.เกษตรฯ เปิดประชุมเครือข่าย Biz Club MOC ทั่วประเทศ ร่วมวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพิรุณ ตลาดนำการผลิต หวังเชื่อมโยงนักธุรกิจ แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด-ราคาตกต่ำให้เกษตรกร ดร.กรัณย์ สุทธ […]…