Browsing Tag

ไข้หวัดหมู

News

ชี้แจง อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ใช่ไข้หวัดหมู

13/09/2018

ตามที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศจีน อาจลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียได้ ส่งผลให้ขณะนี้รัฐบาลจีน กำลังเร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีสื่อหลายสำนั […]…