Browsing Tag

โรงคัดบรรจุผักปลอดภัยเข้าระบบ GMP

News

มกอช.เร่งดันโรงคัดบรรจุผักปลอดภัยเข้าระบบ GMP จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เสริมความรู้มาตรฐาน GAP พืชอาหารกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อยุธยา

01/05/2019

มกอช.ขยายผลนโยบายตลาดนำการผลิตพื้นที่แปลงใหญ่ ดันโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็กเข้าระบบ GMP หวังลดความเสี่ยงสินค้าเกษตรล้นตลาด-ราคาตก ปี 62วางเป้าพัฒนานำร่องนำร่อง 4 จังหวัด พระนครศรีอยุ […]…