Browsing Tag

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

News

ถอด N95 ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว

04/02/2019

30 มกราคม 2562 – แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยา […]…