Browsing Tag

เอคเซนเชอร์

Daily PR

งานวิจัยเอคเซนเชอร์ชี้ 3 ใน 4 ของผู้บริโภคในไทยยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญกับธนาคารและบริษัทประกัน เพื่อแลกกับราคาที่ลดลง

08/05/2019

รายงานฉบับใหม่ของเอคเซนเชอร์ (NYSE: ACN) เผยว่าราว 3 ส่วน 4 (ร้อยละ 72) ของผู้บริโภคในประเทศไทยจะยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง (location) และการใช้ชีวิต (lifestyle) กับธนาคารและบริ […]…