Browsing Tag

เสวนา”เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

PR NEWS

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเสวนา”เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26/02/2019

  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน การเสวนา”เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โร […]…