Browsing Tag

“เข้าใจ รู้ทัน ป้องกัน ASF ในสุกร”

News

ซีพีเอฟจัดอบรมเข้มผู้เลี้ยงหมูรายย่อยปราจีนบุรี มุ่งป้องกัน ASF

21/08/2019

ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ซีพีเอฟ และบริษัทอินเตอร์เวท (ประเทศไทย) จัดอบรมผู้เลี้ยงหมูรายย่อย “เข้าใจ รู้ทัน ป้องกัน ASF ในสุกร” มีเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 120 คน มาจาก 7 อำเภอของจังหวัด […]…