Browsing Tag

เกษตรแปลงใหญ่

News

เทสโก้ โลตัส ปั้นโนนเขวาโมเดล จับมือภาครัฐขับเคลื่อนความสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่

10/09/2018

เทสโก้ โลตัส ปั้นโนนเขวาโมเดล จับมือภาครัฐขับเคลื่อนความสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง ใช้การตลาดนำการผลิต ส่งผักขายในห้างโมเดิร์นเทรด เทสโก้ โลตัส เผยผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของนโย […]…