Browsing Tag

อ.ต.ก.

Daily PR

อ.ต.ก. จัดงาน “กิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1

13/09/2018

อ.ต.ก. จัดงาน “กิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1  (อุตสาหกรรมเห็ดแครงสงขลา อาหารไทยสู่อาหารโลก) ณ พื้นที่บริเวณตลาด อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 2 […]…