Browsing Tag

อาโวกาโด

News

เกษตรฯ โชว์เทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ ปี 62

10/07/2019

กรมวิชาการเกษตร โชว์อาโวกาโดพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยเด่น ชมนิทรรศการ-สาธิต-ประกวดผลผลิต ร่วมแข่งรับประทานอาโวกาโด และช้อปผลผลิตในตลาดนัดอาโวกาโด พร้อมร่วมเสวนา “ทิศทางการผลิตอาโวกาโดเพื่อการค้า” ในงานวัน […]…