Browsing Tag

สำนักพัฒนาที่ดินเขต

News

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา

27/12/2018

นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 “โดยมี นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่า […]…