Browsing Tag

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

News

สำนักงานสหกรณ์ จ.ลำพูน จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพ แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ

13/03/2019

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพ เสริมความรู้สหกรณ์วางแผนการผลิตลำไยคุณภาพ เชื่อมโยงตลาดระหว่างสถาบันเกษตรกร มุ่งแก้ปัญหาสินค้าล้านตลาด และราคาตกต่ำ น […]…