Browsing Tag

สำนักงานพัฒนาที่ดิน

News

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา

24/01/2019

นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2/2562 โดยมีนายปัญญา ใจสมุทร ผู้ […]…