Browsing Tag

สหกรณ์การเกษตร

News

สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ลงนาม MOU สหกรณ์สงขลา-ปัตตานี เชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้ ขยายช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง มุ่งช่วยแก้ปัญหาการกระจายผลไม้ออกสู่แหล่งผลิต ลดความเสี่ยงราคาผลผลิตตกต่ำ

22/02/2019

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตลำไย และเครือข่ายสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ.ลำพูน กับสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด […]…