Browsing Tag

สส.สอ.

News

สส.สอ.ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 5 เน้นความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใด

13/03/2019

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่อนหนังสือชี้แจง ยันวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ สส.สอ. ยึดตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 เน้นความโปร่งใส ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให […]…