Browsing Tag

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

News

โปรดเกล้าเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จาก”นายทักษิณ ชินวัตร

30/03/2019

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยข้อความระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน […]…