Browsing Tag

สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย

PR NEWS

สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เสนอมาตรการทางเทคนิคและทางกฎหมายที่ควรใช้เพื่อป้องกันปัญหาเครนถล่ม

25/06/2019

โดย ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย จากเหตุการณ์เครนถล่มที่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากที่ผ่านมา ปัญหาเครนถล่มจึงเป็นปัญ […]…