Browsing Tag

วันเด็กแห่งชาติ 2562

News SOCIAL HOT

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

11/01/2019

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ในชื่อ “นอกหน้าต่างบานเล็ก” ซึ่งในการจัดทำ […]…